Tuesday, June 2, 2009

Promocija Stripolisa u SKC-u

7. maja je u Srećnoj galeriji SKC-a održana promocija 1. broja Stripolisa, uz prateću izložbicu...